LIKWIDACJA SZKÓD

LIKWIDACJA SZKÓD W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM:

  • W przypadku zgłoszenia szkody w  towarzystwie ubezpieczeniowym klient nie ponosi kosztów na naprawę  samochodu

  • Możliwość zgłoszenia szkody w  serwisie bez konieczności wizyty w zakładzie ubezpieczeń

  • Naprawy bezgotówkowe we  współpracy ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi

  • Dla wybranych towarzystw m.in.  PZU, HESTIA, MTU wykonujemy oględziny pojazdu na terenie naszego  serwisu wraz ze wszystkimi formalnościami związanymi z likwidacją  szkody.

  • W przypadku innych towarzystw  oczekujemy na dokonanie oględzin przez rzeczoznawcę

  • Po dokonaniu oględzin zapewniamy  pełną obsługę formalną w likwidacji szkody. Dzięki temu czas  od momentu zgłoszenia szkody do odbioru naprawionego samochodu jest  znacznie krótszy

  • W razie jakichkolwiek wątpliwości  bądź pytań służymy pomocą